คอร์สอบรบทั้งหมด
คอร์สอบรมให้ธุจกิจหรือองค์กร ให้ความรู้ และความเข้าใจเรื่อง Cybersecurity ครอบคลุม ทุกรูปแบบทั้ง ภายในองค์กร และเฉพาะบุคคล
คอร์สอบรบทั้งหมด
คอร์สอบรมให้ธุจกิจหรือองค์กร ให้ความรู้ และความเข้าใจเรื่อง Cybersecurity ครอบคลุม ทุกรูปแบบทั้ง ภายในองค์กร และเฉพาะบุคคล
บริการคอร์สอบรมให้ธุจกิจ หรือองค์กร ให้ความรู้ และความเข้าใจเรื่อง Cybersecurity
ONSITE TRAINING
จัดคอร์สอบรบภายในให้เหมาะสำหรับองค์กร พร้อมด้วย Workshop ลงเมือปฏิบัติจริงผ่าน Cyberlab โดยวิทยากรเฉพาะทาง
ดูทั้งหมด
ONLINE TRAINING
เรียนรู้ Cybersecurity ครบทุกเรื่องทั้ง RED TEAM และ BLUE TEAM พร้อมลงมือปฏิบัติจริงผ่าน Cyber Simulator ที่ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมจาก Sosecure
ดูทั้งหมด