ค้นหาความถนัดสู่การเรียนรู้ที่ถูกใจ

แบบทดสอบที่จะทำให้คุณรู้ว่าชื่นชอบและมีความถนัดด้านไหน

เริ่มเรียนกับเรา

เรียนออนไลน์กับ UpVel

เราให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ สถาบันกวดวิชา และองค์กรพร้อมทั้งการฝึกอบรมส่วนตัว และเพิ่มเติมทักษะที่จำเป็นให้คุณไม่ตกยุค ได้ทุกที่ทุกเวลา

ONLINE COURSE

ลงมือปฎิบัติจริง

ให้พนักงานของท่านได้ปฏิบัติ จากระบบ หรือ Software จริงๆด้วยระบบ Cyber Range (Simulator) ทำให้พนักงานของท่านมีขีดความสามารถในเชิงปฏิบัติมากขึ้นด้วยระบบของเรา

LIVE TEACHING

ผู้เรียนสามารถเข้ามาดูผู้สอนที่กำลังไลฟ์สดได้ทันที และยังรองรับการดูผ่าน SmartPhone และ Tablet

SERVICES

ครบ จบ ตอบทุกความต้องการของคุณ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบทำข้อสอบออนไลน์มีหลายประเภท มีการกำหนดเริ่มจับเวลาโดยนักเรียนหรือครูผู้สอนได้

บันทึกสถิติรายบุคคล

เก็บสถิติการทำแบบทดสอบของผู้เรียนรายบุคคล

รองรับทุกไฟล์เอกสาร

ให้ผู้เรียนสามารถเปิดไฟล์ออนไลน์และ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้เอง

การออกรายงานผล (Report)

สามารถออกใบรายงานผลสรุปให้ผู้เรียนได้

ระบบคิดคะแนนอัจฉริยะ

ระบบทำข้อสอบออนไลน์ที่สามารถวัดผล คะแนนได้ทันทีเมื่อทำเสร็จ

ออกใบรับรอง (Certificate)

จะออกใบรับรองผลได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนเรียนจบคอร์สแล้ว

CERTIFICATE

คุณจะได้รับใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร เพื่อยืนยันว่าคุณเรียนจบคอร์สเราแล้ว
โดยต้องผ่านแบบทดสอบตามเงื่อนไขของระบบ

COURSE CONTENT

Course
รายละเอียด

การทำงานของบทบาท Red Teaming และการทำงานร่วมกันระหว่าง Red Team กับ Blue Team ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไรเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการการตรวจจับและกระบวน การตอบโต้ต่อภัยคุกคามซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรได้

รายละเอียด

การทำงานของบทบาท Red Teaming และการทำงานร่วมกันระหว่าง Red Team กับ Blue Team ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไรเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการการตรวจจับและกระบวน การตอบโต้ต่อภัยคุกคามซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรได้