เรียนรู้ Cybersecurity ครบทุกเรื่องทั้ง

REDTEAM

และ

BLUETEAM

ในรูปแบบ ONLINE และ ภายในองค์กร

พร้อมลงมือปฏิบัติจริงผ่าน

Cyber Simulator

ที่ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมจาก SOSECURE

ความรู้ด้าน

Cybersecurity

"คือกุญแจที่จะป้องกัน
จากความเสี่ยงด้านไซเบอร์
ต่อธุรกิจของคุณ"
"คือกุญแจที่จะป้องกันจากความเสี่ยง
ด้านไซเบอร์ต่อธุรกิจของคุณ"
Watcharaphon
อาจารย์วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CERTIFICATE
รองรับการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ผ่าน Tablet ที่ Cyberdemy

สำหรับองค์กร

เพิ่มศักยภาพด้าน CyberSecurity ให้กับบุคลากรของคุณ ด้วยการจัดคอร์สอบรมภายในให้เหมาะสมสำหรับองค์กร พร้อมด้วย Workshop ลงมือปฎิบัติจริงผ่าน Cyberlab โดยวิทยากรเฉพาะทาง

Team Certification

ดูคอร์สยอดนิยม

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนฟรี เเละ ติดตามข่าวสารต่างๆ จากทาง SOSECURE

เรียนรู้เพิ่มเติม

Our Skill Provide
BLUE TEAM SKILL

Fundamental
Computer
Forensics Skills


Threat
Hunting

Controls and
frameworks

Network Security
Control

Security Incident
Handling
and Response

Threat knowledge

Malware
Analysis

Risk Analysis

Infrastructure
Hardening

SIEM

Perimeter
Security Methods

Cybersecurity Standard
And Compliance

Fundamental
Computer

Forensics Skills

Threat
Hunting

Controls and
frameworks

Network Security
Control

Security Incident
Handling
and Response

Threat knowledge

Malware
Analysis

Risk Analysis

Infrastructure
Hardening

SIEM

Perimeter
Security Methods

Cybersecurity Standard
And Compliance
RED TEAM SKILL

Red Teaming
methodologies

Information
Gathering

OSINT
(Open Source
Intelligence Tools)

Hacking Mindset

Ethical Hackers

Web Application
Hacking

Password Cracking

Penetration testing

Vulnerability
Research

Exploitation
techniques

Post-Exploitation techniques

Red Teaming
methodologies

Information
Gathering

OSINT
(Open Source
Intelligence Tools)

Hacking Mindset

Ethical Hackers

Web Application
Hacking

Password Cracking

Penetration testing

Vulnerability
Research

Exploitation
techniques

Post-Exploitation
techniques

ประสบการณ์ผู้เรียน

ผู้เรียนของเรา